Нужно правило курмалас сойлем

Нужно правило курмалас сойлем

  • Мысалы: тасбаа
    темржол, бейбтшлк, ынтыматасты, кемпркосак, жезтырна.. т.б ......
  • Салалас рмалас сйлем рамындаы жай сйлемдер салаласа байланысан рмаласты тр. Салалас рмалас сйлем баяндауштырытиянаты тлада келп, бр-брмен те дрежеде байланысады. Салалас рмалас сйлемн жай сйлемдер зара маыналы ттастыта болып,интонация(жалаулысызжне жалаулышылауларарылы байланысады.Жалаулысыз(ргелес байланысан) салалас мезглдес, себептес, арсылыты, тсндрмел, шартты, салыстырмалы трлерге жктелед. Салалас рамындаы жай сйлемдерд бр-брмен байланыстыратын жалаулы шылаулара атысты салалас рмалас сйлемдер брнеше топа блнед: мезглдес (Мысалы, нанбай лжанны асына барды да, Мкш бен жзне арады себептес (Оны бл сзд не шн егле айтанын Тайман сезген жо, йткен ол Сулен зн болаша келн екенн блмейтн-д арсылыты (Алыстан лдекмдерд кбрлеген дауысы естлед, бра ай жатан естлетнн шамалай алмаймын (С.Манов)), талаулыты (Бл ст шындыын не кзмен крген айтар немесе лаымен есткен айтаркезектес (Нрали бресе Ткеге арап кжнед, бресе Амана арап млймсид

Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

19 − 10 =